Intervenció de Gemma Calvet a la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir del Parlament de Catalunya


Transcripció del diari de sessions del Parlament de Catalunya (3 de setembre de 2013)

Intervenció de Gemma Calvet en el debat per l’elaboració del pla de treball de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir

Gràcies, presidenta. Bé, amb relació al pla de treball, nosaltres hem de manifestar la plena coincidència amb el plantejament que es fa, sobretot, a més a més, afegint-hi les explicacions que avui ha donat la presidenta i que, com ella bé ha explicat, és el resultat de les converses mantingudes amb els diversos grups parlamentaris aquí, presents a la comissió.
Per tant, entenem que el que avui aprovem és el pla de treball de la primera fase, eh?, i que aquest és el document, doncs, que exposa el desenvolupament d’aquest primer tram de treball de la comissió.
Nosaltres volem posar en valor aquest pla de treball, volem posar en valor la comissió i també volem posar en valor el concepte que aquí ens aglutina a tots els membres d’aquesta comissió, que és el dret a decidir.
I, per tant, a partir de la conceptualització de l’objecte de la comissió, que es fa en el punt 1, diferenciem clarament el que seria la fase A, o la primera fase, de la fase segona, que seria l’impuls polític.
Per tant, entenem que ens trobem en aquesta primera fase d’estudi, eh? I en això m’avanço, doncs, a l’hora, després, de comentar i valorar les esmenes presentades per alguns grups.
Pel que fa a l’estudi, nosaltres entenem que l’elaboració, en primer lloc, d’un informe a partir de les compareixences i, després, d’unes conclusions d’aquest informe, ens sembla que metodològicament, doncs, és el millor full de ruta metodològic per poder elaborar unes conclusions, però el que no podem ara és avançar-nos a aquestes conclusions, eh?
Per tant, per rigor institucional, entenem que el que correspon ara és donar-hi valor, a aquesta comissió, i a més a més situar-la en un marc on efectivament l’eix parlamentari és l’eix essencial des del punt de vista democràtic, però ha d’estar visualitzada, aquesta comissió, com a complement també del treball que s’està desenvolupant des del Consell Assessor per a la Transició Nacional, des del Pacte nacional pel dret a decidir, des de la mateixa societat civil i des del mateix Govern, que legítimament té la seva acció de govern a impulsar també en aquest tema.
Això no li treu ni desmereix aquest concepte d’eix parlamentari que té la Comissió pel Dret a Decidir, perquè què hem guanyat amb aquesta comissió? Hem guanyat una unitat àmplia, una capacitat de treball de forma conjunta entorn d’un dret que hem de desenvolupar al màxim, que és el dret a decidir, com a denominador comú i com a creença democràtica, com una causa justa, i a més a més com un principi democràtic, que és un valor polític que estructura l’ordenament jurídic i que parteix i habilita els futurs compromisos polítics que hàgim d’adquirir.
Per tant, sí que fem valor d’aquesta actitud que palpem en tots els grups parlamentaris de visualitzar la comissió com un instrument en positiu i no com un obstacle polític. Volem donar-li un valor com a instrument en positiu.
En principi, nosaltres estem d’acord, tal com hem exposat, amb tot el plantejament que fa la presidenta avui, d’explicació d’aquest pla de treball. I, per tant, al punt 2, metodològicament, hi donem tot l’acord.
Al punt 3, pel que fa a la primera compareixença del senyor Carles Viver i Pi-Sunyer, també, perquè entenem que el contingut de l’informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional és molt rellevant, és un gran treball tècnic, un gran treball teòric; hem d’aprofundir-lo entre tots plegats. Es treballa de forma molt focalitzada entorn del dret a decidir i el volem conèixer en profunditat.
Volem tenir la capacitat de fer una interlocució directament amb aquest compareixent en base a aquest contingut d’aquest informe, que en algunes qüestions ja dóna resposta a alguns dels plantejaments que l’esmena d’Iniciativa per Catalunya planteja en la seva proposta d’esmena del pla de treball.
Per tant, creiem que val la pena donar-hi aquesta entitat pròpia, a aquest informe, i també a la figura del senyor Carles Viver i Pi-Sunyer.
En segon lloc, pel que fa al punt 4, nosaltres ens reservem la possibilitat d’oferir els noms d’aquests compareixents, que ja li avancem que no serien més de cinc persones, i que n’estem ara mateix acabant d’ultimar el consentiment per ser proposats en aquesta fase primera de proposta.
Pel que fa al punt 5, coincidim amb el seu plantejament i amb el de la resta de grups parlamentaris a reduir al màxim les compareixences dels representants de la societat civil per no redundar i per no allargar el treball de la comissió.
Ara, sí que concretaríem, i ja ens avancem, la compareixença de l’Assemblea Nacional de Catalunya, d’Òmnium Cultural, de l’entitat Sobirania i Justícia, i dels representants que el Pacte nacional pel dret a decidir acordi; és a dir que en una reunió del Pacte nacional pel dret a decidir s’elabori la decisió de quins són els representants que han de comparèixer en aquesta comissió, de tal manera que així garantim la màxima participació democràtica en aquesta comissió però tampoc abundem ni reiterem les compareixences que no siguin imprescindibles per tal de mantenir el treball directament vinculat a l’objecte d’aquesta comissió.
Pel que fa al punt 6, estem d’acord amb les propostes que ha avançat la presidenta. També ens reservem la possibilitat d’oferir algun nom afegit a aquestes institucions de la Unió Europea.
I pel que fa a les esmenes presentades tant pel Partit Socialista de Catalunya com pel Grup d’Iniciativa Catalunya Verds, nosaltres entenem que hi ha una bona voluntat de treball i per tant les interpretem com una contribució que haurà de ser recollida en algun moment i sobretot, entenem, pel que fa a la valoració de l’impuls polític, en una segona fase.
És per això que no estem d’acord que hagi de ser ara el moment de sol·licitar la compareixença del president de la Generalitat, entre altres qüestions perquè ha estat pública la remissió d’aquesta carta, ha estat pública la posició que el ministeri o que el president del Govern espanyol està tenint sobre el tema, i, per tant, no hi ha informació afegida, i seria saltar-nos la fase d’estudi, que és imprescindible per donar rigor institucional a aquesta comissió parlamentària.
Per tant, nosaltres, de moment, entenem que no procedeix acordar aquesta comissió, però sí que ens reservem la possibilitat, òbviament, que, en el seu moment, quan s’hagi de rendir comptes del treball polític que s’hagi, doncs, d’explicar amb relació al procés engegat quant a la consulta, es pugui acordar la compareixença que ara mateix es sol·licita.
Pel que fa al pla de treball presentat per Iniciativa, reitero el que he dit anteriorment. Hi han alguns dels punts que ells plantegen que estan perfectament inserits i estudiats en l’informe del Consell Assessor per la Transició Nacional, perfectament desenvolupats.
Per tant, entenem que el full de ruta no es pot decidir ara; el full de ruta l’hem d’anar construint a mesura que el treball de la mateixa comissió, que és dinàmic, que és interactiu i que és flexible, es pugui anar, doncs, concretant.
Per tant, avui no és un dia per acordar un full de ruta cap a la consulta; avui és un dia per acordar un full de ruta d’aquesta comissió i una metodologia de treball que permeti que aquesta comissió ens aporti quelcom de plus, que quan hem arribat aquí no tenim, que pugui facilitar la concreció d’aquesta data, d’aquesta pregunta i finalment d’aquesta concreció cap a l’exercici material del dret a decidir.
Gràcies.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s